A N NP
nabízíme celkem 515 produktů
právě nakupuje 22 návštěvníků

Podmínky   »   Dodací podmínkyPOTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Každou přijatou objednávku Vám nejpozději do 2 pracovních dnů emailem potvrdíme.

Budeme Vás informovat, zda máme zboží skladem či jaká je jeho předpokládaná dodací lhůta, změnami objednávky, případně o dalších skutečnostech, které souvisí s vyřízením Vaší objednávky (emailem-změnou objednávky-poznámky nebo telefonicky).

Dodací podmínky:
Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne s prodávajícím.
Úsporný balík - DPD
PPL
Smluvní dopravce
Osobní odběr
Ceny jsou smluvní a dle tarifů dopravců a vynaložených nákladů prodávajícího, jsou uvedeny při sjednávání objednávky.

Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce nebo osobní odběr v místě, které si dohodl s
prodávajícím.
Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud si ji kupující objedná.
Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované
místo a jeho převzetí.
Zboží může převzít pouze oprávněná osoba, která je povinna se dostatečně identifikovat (platný občanský průkaz
nebo cestovní pas).
Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li kupující nebo jím pověřená osoba
přítomna nebo není-li schopen uhradit kupní cenu apod.), je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným
dodáním.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní
ceny.
Kupující je povinen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky dle dodacího listu nebo faktury a
odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně
prodávajícímu zaslat e-mailem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost
telefonicky. Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považována za
bezvadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel (vyjma situace, kdy není možné
z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky ihned při převzetí zásilky od dopravce. V tomto případě je kupující
povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných nedostatcích ihned informovat prodávajícího).
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo od dopravce.
Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí.
O této skutečnosti je povinen kupujícího informovat a dohodnout termín dodání zboží.

2009 ....... 2018 ....... 2024 © spojovaci-zateplovaci-zbozi.cz